Post Image

Toplumların devamlılığını sağlayan en temel unsurların başında kadınlar gelmektedir. Kadınlar hem toplumun hem de soyun devamlılığının tek koruyucusudur.

      Toplum içinde yaşayan insanların birbirlerine karşı olan ilişkileri toplumsal kurallar ve hukuk kuralları belirlemiştir. Toplumsal kuralların yaptırım gücünün zayıf olması bazı durumlarda ilişkilerin düzenlenmesinde sorun oluşturabilmektedir.

      Yetiştirilmekte olan erkeklerin kadına bakış açılarındaki değerlendirme hataları kadınlarla olan ilişkilerini bozmaktadır. Evlilik ile birlikte kadınlar üzerinde hak sahibi olduğunu düşünebilen bir bakış açısına sahip olunduğu müddetçe kadınlar daima haklarını korumak için savaşmak zorunda kalacaklardır.

      Kadınların eşlerine karşı dahi haklarını savunacak durumda olması kadın hakları konusunda ne kadar kötü durumda olduğumuzun göstergesidir. Birde toplum içinde kadınlara yönelik olarak ortaya çıkan şiddetin oranın yüksek olması kadınlara insani yönden dahi olumlu yaklaşmadığımızın göstergesidir.

      Her gün televizyonlarda ve İnternet ortamında yayınlanan kadına şiddet haberleri toplumun algısını bozmaktadır. Bu konularda da yayın yasağının düşünülmesi kadınların haklarını korumak açısından etkili olacaktır.

      Kadınların kendi haklarını korumak zorunda olmadığı bir hukuki düzenlemenin yapılması ve bunların uygulanması için gerekli çabanın gösterilmesi gereklidir. Bu çaba ne kadar dikkatli şekilde yapılırsa kadınların haklarının korunması da o kadar başarılı olacaktır.

Kadınlarımız için; cinsiyet ayrımının yapılmadığı, özgürce hareket edip, görüşlerini dile getirebildiği, erkeğin arkasına sığınmadığı, çağdaş, eğitim seviyesi yüksek, şiddetten uzak, ekonomik özgürlüklerini ellerinde tutabildikleri bir dünya diliyorum. İnanın 8 Mart’ında umurlarında olmadığını çok iyi biliyorum.

Mustafa OKUR
8 mart dünya emekçi kadınlar günü

8 Mart’a özel hazırlamış olduğum afişe ait baskı dosyasını BURAYA tıklayarak indirebilirsiniz. CMYK olarak baskı almayı unutmayınız.